Engin Karakütük
İnşaat Teknikeri
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Yürütmesi Durdurulan Düzenlemeler

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Yürütmesi Durdurulan Düzenlemeler

İmar Yönetmeliklerinin amacı; sağlıklı, planlı, güvenli kentleşme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek standartlı yapılaşma ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam alanları oluşturmaktır. Bu anlamda, başta meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama ve yapılaşma alanında ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerinin alındığı bir hazırlık süreci olması beklenir. Oysa şu an yürürlükte bulunan Yönetmelik yayımlandığı 2017 yılından beri tam beş defa değişikliğe uğramıştır. 


Mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan düzenlemeler'e ulaşmak için TIKLAYINIZ!!