Engin Karakütük
İnşaat Teknikeri
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yürütmeyi Durdurma Alan Hükümler

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yürütmeyi Durdurma Alan Hükümler

TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"nin muhtelif maddelerinin yürütmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davalarda Danıştay 6. Dairesi'nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı Kararları ile söz konusu Yönetmeliğin dava konusu edilen bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 
Danıştay 6. Dairesi'nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı Kararları ile yürütmeyi durdurma kararı alan maddeler ekte yer alan belgede işaretlenmiştir.


Belgeye ulaşmak için TIKLAYIN