Engin Karakütük
İnşaat Teknikeri
Otopark Yönetmeliği Hk.

Otopark Yönetmeliği Hk.

        Otopark yönetmeliğinin bu yıl oldukça gündemde olması neticesinde son yapılan düzenleme ile 01.01.2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken, yine son haftada resmi gazetede yayınlanan ilan ile 15.09.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği yayınlandı. Yeni yayımlanan yönetmelikte dikkat çeken bir madde var; 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.”

Yani imar çapınızı aldıysanız veya kat karşılığı noter onaylı sözleşmenizi yaptıysanız ya da ruhsat başvurunuzu yaptıysanız eski yönetmeliğe tabi tutulacaksınız.

 

Yönetmeliğin tamamını incelemek için TIKLAYIN

 
Otopark Yönetmeliği , Otopark Yönetmeliği Detayları